کتاب حقوق جزای عمومی 1

کتاب حقوق جزای عمومی (۱)
تالیف : دکتر عباس منصورآبادی

انتشارات : بنیاد حقوقی میزان

در ادامه می توانید مقدمه و فهرست کتاب و راهنمایی خرید را ملاحظه کنید …

[ Shop link : Mizan PubHovalvakil  ]

توجه: ویراست نخست کتاب حقوق جزای عمومی یک منتشر شده است. برای دریافت اطلاعات کتاب حاضر و ورود به صفحه ویراست نخست، کلیک کنید.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.