دکتر عباس منصورآبادی

دانشیار دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری


دکتر عباس ( بهنام ) منصورآبادی متولد سال 1340 در شیراز می باشند.ایشان تحصیلات را تا مقطع دیپلم را تا سال 1359 به پایان رساند و سال 1360 خدمت سربازی را به اتمام رساند.در سال 1362 تا 1369 نیز ایشان مشغول تحصیلات حوزوی بودند.
شروع تحصیلات دانشگاهی استاد از تاریخ بهمن 1363 تا خرداد 1367 بود که دوره کارشناسی را با موفقیت در دانشکده علوم قضایی به اتمام رساندند و در همان سال آغاز دوره تحصیلی ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرمشناسی در دانشگاه شهید بهشتی بود که تا سال 1371 به طول انجامید.
ایشان از مهر 1373 تا خرداد 1379 دوره دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته حقوق جزا و جرمشناسی به اتمام رساندند.
دکتر عباس منصورآبادی از آغاز سال 1370 تا شهریور 1387 (19 سال ) عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بوده اند و از مهر 1387 به پردیس فارابی دانشگاه تهران منتقل شدند و اکنون نیز به عنوان دانشیار دانشکده حقوق آن پردیس اشتغال دارند.

مطالب سایت [کتاب ها و مقالات]

ویراست نخست کتاب حقوق جزای عمومی یک (۱) مطابق با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر شد/ دومین جلد از دوره بنیادین حقوق جزای عمومی به قلم دکتر عباس منصورآبادی.

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

کتاب مختصر حقوق جزای عمومی در چاپ سوم با ویرایش جدید در بنیاد حقوقی میزان به چاپ رسید./ در این چاپ 25 صفحه مطلب جدید به کتاب افزوده شد که حاوی نکات و مطالب جدید می باشد همچنین جدیدترین آرا وحدت رویه جزایی صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در جای خود مورد بررسی قرار گرفته اند و علاوه بر این ها جزاهای نقدی در کتاب نیز مطابق مصوبه هیات وزیران در خصوص «تعدیل جزاهای نقدی مصوب در قوانین و مقررات مختلف» مصوب 1399 نیز بروز شده اند.

کتاب مختصر حقوق جزای عمومی توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر شد. این کتاب با طراحی استاندارد و خاص برای آزمون های حقوقی طراحی شده است.که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ مطابقت دارد.

کتاب حقوق جزای عمومی 3 منتشر شد | توسط بنیاد حقوقی میزان | چاپ اول : بهار 1396 | تعداد صفحات : 410 صفحه

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

چکیده هدف: این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط­بندی ورزشی درایران، سیاست­ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر بر روش …

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق …

کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری …

با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است. در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند …

1234

رزومه علمی دکتر عباس منصورآبادی

تحصیلات

دکتری تخصصی ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تربیت مدرس سال 1379
کارشناسی ارشد ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1370
کارشناسی علوم قضایی ، از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال 1367

طرح درس

عنوان درس: مقدمه علم حقوق
عنوان درس: آئین دادرسی کیفری
عنوان درس: آیین دادرسی کیفری (2)
عنوان درس: حقوق جزای اختصاصی (2)
عنوان درس: حقوق جزای اختصاصی (3)

زمینه های تخصصی

حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای عمومی
آئین دادرسی کیفری
مبادی و مبانی حقوق (مقدمه علم حقوق و روش تحقیق)
فلسفه حقوق کیفری

سابقه اجرایی

. مدیر اداره کل حقوقی دانشگاه شیراز، از سال 1370 تا سال 1372
. رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، از سال 1384، تا 1386،
. عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز، از سال 1384 تا سال 1388
. معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، از سال 1385 تا سال 1386،
. معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، سال 1386
. رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، از سال 1386 تا سال 1387
. رئیس بخش حقوق دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز، از سال 1386 تا 1387
. مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه تهران، سال 1393 تا سال 1395

کتاب های تالیفی

. عباس منصور آبادی و محمدجواد فتحی . "جعل و تزویر و جرایم وابسته." تهران: انتشارات سمت، 1390.

. عباس منصورآبادی. "کلیات حقوق جزا" تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1395

. عباس منصورآبادی. "حقوق جزای عمومی 1." تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396

. عباس منصورآبادی. "حقوق جزای عمومی 2." تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396

. عباس منصورآبادی. "حقوق جزای عمومی 3." تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1399

. عباس منصورآبادی. "مختصر حقوق جزای عمومی" تهران : بنیاد حقوقی میزان 1399

. عباس منصورآبادی و علیرضا منصورآبادی. "حقوق جرایم رایانه‌ای و مجازی" تهران : بنیاد حقوقی میزان 1403

مقاله های نشریات داخلی

"بررسی جرم محاربه"، نشریه دادرسی، عباس منصورآبادی، 1373.

"بررسی احکام جنون در حقوق ایران"، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، عباس منصورآبادی، 1375.

"بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی"، نشریه مدرس علوم انسانی، عباس منصورآبادی، 1379.

"بررسی تطبیقی اختلاس و خیانت در امانت"، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، عباس منصورآبادی، 1380.

"موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال"، نشریه اندیشه های حقوقی پردیس قم، عباس منصورآبادی، 1383.

"بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم"، مجموعه مقالات، عباس منصورآبادی، 1383.

"حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه"، مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران)، 1384.

"تحولات مدیریت پیشگیری از جرم"، عباس منصورآبادی و شهرام ابراهيمی، مجله مطالعات پیشگیری از جرم، 1386.

"دادرسی عادلانه در حقوق بین المللی و داخلی"، عباس منصورآبادی (منتشر شده در کتاب تاملاتی در حقوق تطبیقی - مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سیدحسین صفایی) انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات سمت، 1386.

سکوت متهم در دادرسی های جزایی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، عباس منصورآبادی، 1387.

"بستر مجازاتهای جامعه مدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران"، عباس منصورآبادی و سلمان کونانی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1389.

رفتار مجرمانه جعل و تزویر ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، عباس منصورآبادی، ۱۳۸۹.

"موضوع جعل و تزویر"، عباس منصورآبادی و محمد جواد فتحی مجله تحقیقات حقوقی، 1390.

"مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی"، عباس منصورآبادی و جواد ریاحی. مجله پژوهشهای حقوقی، 1391.

"بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرآیند دادرسی کیفری"، عاطفه عباسی و عباس منصورآبادی. فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 1392.

"تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی" ،عباس منصورآبادی و سید سعید موسوی اصل. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران)، 1394.

"انگ زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت گرایی کیفری"، عباس منصورآبادی و محمد کاظم زارع ، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 14، پاییز و زمستان 1396.

"الگوهای تصمیم گیری در نظام های قضایی آمریکا و ایران." عباس منصورآبادی، جواد یاوری، مهدی شیداییان و عباس رحیمی نژاد. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ، 1396.

"تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی" عباس منصورآبادی، مهدی شیداییان، محمدجواد فتحی، سعید رازانی، مجله پژوهش های فقهی، دوره چهاردهم، تابستان 1397.

"انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی" عباس منصورآبادی، مهدی شیداییان، آزاده تفقدی یوسقی، محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره چهل و هشتم زمستان 1397.

"جنایت و مکافات در پرتو آموزه های جرم شناسی محکومان" عباس منصورآبادی (منتشر شده در کتاب دانشنامه جرم شناسی محکومان، به کوشش دکتر عباس شیری) نشر میزان، 1397.

"مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جدال دو قانون" عباس منصورآبادی (منتشر شده در کتاب افق های نوین حقوق کیفری - نکوداشت دکتر حسین آقایی نیا) نشر میزان، 1398.

"تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران" عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی، زهرا احمدی ناطور ، مجله مدیریت و توسعه ورزش، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸.

"جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)"، عباس منصورآبادی، شهناز اسدی نیا، مجله پژوهش های نوین حقوق اداری شماره 5، زمستان 1399.

"خاستگاه جرم شناختی و جلوه های سیاست کیفری سخت گیرانه در مرحله تحقیقات پلیسی" عباس منصورآبادی و سید محمود میرخلیلی و هادی کرامتی معز، نشریه مطالعات بین المللی پلیس، دوره 12 شماره 46، 1400.

"مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان" عباس منصورآبادی و هادی کرامتی معز و علیرضا کارگر شریف آباد، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 53، بهار و تابستان 1400.

"خاستگاه جرم شناختی و جلوه های سیاست کیفری سخت گیرانه در مرحله تحقیقات پلیسی" عباس منصورآبادی و هادی کرامتی معز و عبدالرحمن حسن آبادی، نشریه پژوهش های جرم شناختی پلیس، تابستان 1400.

"مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره 798»" عباس منصورآبادی، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری 3، 9، زمستان 1400.

"رفتار مجرمانه، از غایت‌انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم‌انگاری مدرن" ،عباس منصورآبادی و سید سعید موسوی اصل. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 2، تیر 1401.

"پولشویی در بستر رمز ارزها (خصوصیات ریسک پذیری رمز ارزها و ارائه راهکارهای مقابله ای)" ،عباس منصورآبادی و هادی کرامتی معز. فصلنامه کارآگاه (فصلنامه علوم انسانی)، پاییز 1401.

"معیارهای دوگانه بلوغ و رشد در مسئولیت کیفری"، عباس منصورآبادی (منتشر شده در کتاب حقوق کیفری پویا - مجموعه مقالات نکوداشت دکتر محمد علی اردبیلی) نشر میزان، 1401.

"حمایت از سلامت روانی زنان زندانی در اسناد سازمان ملل متحد و حقوق ایران در پرتو جرم‌شناسی فمینیستی" ،عباس منصورآبادی و محمدرضا احمدزاده و یاسمن خواجه نوری، مجله پژوهش‌های جرم‌شناختی پلیس، پاییز 1401.

"پیشگیری غیرکیفری از قتل های ناموسی با تأکید بر اقدامات پلیسی و رویکردهای بین المللی" ،عباس منصورآبادی و مهدی شیداییان و راحله امیری، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، پاییز 1402.

[ جهت دسترسی به مقالات بالا می توانید از تب "دریافت مقالات" استفاده کنید ]

مقاله های نشریات بین المللی

عباس منصور آبادی و احسان سلیمی. "جرمشناسی مزاحمت سایبری؛ بررسی جرم, مجرم و بزهدیده جرم مزاحمت سایبری." مجله بین المللی جرم شناسی و نظریه جامعه شناسی Vol. 7، No. 2 (1393): 1-9.

عباس منصور آبادی. "درجه بندی مجازات در پرتو قانون جزایی نوین." INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES - Vol. 4، Issue, 12 (1393): pp, 13077-13081.

همایش های داخلی

عباس منصور آبادی. "بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم." مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران.
عباس منصور آبادی. "دادرسی عادلانه در حقوق بین المللی و داخلی." تاملاتی در حقوق تطبیقی، تهران.
عباس منصور آبادی. "زندان؛ راه حل یا مشکل؟." راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، شیراز.
عباس منصور آبادی. "دگرگونی قاعده شروع به جرم در حقوق کیفری ایران." علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین المللی ( مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ )، تهران.
عباس منصور آبادی. "اصل اباحه/آزادی در حقوق کیفری." دانشنامه حقوق کیفری و جرم شناسی، تهران.

استاد راهنمای پایان نامه‌ها

تحلیل جهات رد دادرس، حامد قاسمی صاحبی، دانشگاه تهران، 1389/11/27

نقش عرفها وسنن عشیره ای در پیشگیری و وقوع جرم (دراستان خوزستان)، مرجان مسعودیان خوزانی، دانشگاه تهران، 1390/07/14

بررسی تحریک در حقوق کیفری و جرم شناسی، محجوب السادات جعفری، دانشگاه تهران، 1392/06/30

سوء قصدبه مقامات سیاسی درحقوق ایران واسناد بین الملل، محمد زمانیان بادی، دانشگاه تهران، 1392/10/28

مبانی و مدل های درجه بندی مجازاتها، احمد میرزائی، دانشگاه تهران، 1394/04/06

تحلیل ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در تطبیق با اصول دادرسی عادلانه، مریم منوچهری، دانشگاه تهران، 1394/06/21

جایگاه جهل به قانون در حقوق کیفری ایران، اردلان بایبوردی، دانشگاه تهران، 1394/06/31

اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری، اصغر جعفری، دانشگاه تهران، 1395/07/11

و ...

مشاور پایان نامه‌ها

رویکرد امنیت گرا به نظام دادرسی کیفری: مبانی جلوه ها و چگونگی تعدیل آن با تاکید بر حقوق ایران، علی دهقانی فیل آبادی، دانشگاه تهران، 1390/02/21

نظارت بر مجرمان خطرناک، حسین ایارگر، دانشگاه تهران، 1393/04/07

جایگاه بزه دیده در سیاست کیفری عوام گرا، جواد رجبی سلمان، دانشگاه تهران، 1395/05/19

نقش نظارتی قوای سه گانه بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آسیب ها و راهکارها، مهدی شیخ موحد، دانشگاه تهران، 1395/11/19

قواعد تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری، سید وحید ابوالمعالی الحسینی، دانشگاه تهران، 1395/11/30

و ...

ارتباط با سایت

ساعت حضور در دانشگاه نیمسال اول (1401)

به دليل وجود برخی از محدوديت ها، علاوه بر فرم زیر امکان برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی : ایمیل و اسکایپ يا اينستاگرام فراهم می‌باشد.

ایمیل

behmansour.com@gmail.com و behmansour@ut.ac.ir

شما می توانید برای انتقاد یا پیشنهاد و ارتباط با مدیریت سایت یا بصورت شخصی با دکتر عباس منصورآبادی از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید