Dr. Abbas Mansourabadi Website

Loading ...

کتاب جعل و تزویر و جرایم وابسته

جعل و تزویر در حقوق جزای امروزی، یکی از جرایم خطرناک و از جمله جرایمی است که در بیشتر موارد مجرمان یقه‌سفید آن را مرتکب می‌شوند. ارتکاب این جرم، گذشته از زبانهای فردی، آسایش و رفاه عمومی را در سطح گسترده‎‌ای خدشه‌دار می‌سازد. جرم مزبور از جمله جرایمی است که همه مراجع قضایی اعم از کیفری و غیر کیفری، روزانه با آن سروکار دارند.

با آنکه در مورد جعل و تزویر پژوهشهای گوناگونی صورت پذیرفته است، هنوز در ارتباط با اجزا و شرایط مادی و معنوی مؤثر در تحقق این جرم پاره‌ای ابهامها وجود دارد و تفکیک این جرم از جرایم مشابه در پاره‌ای از موارد محل تردید قرار می‌گیرد. در این پژوهش در بخش اول اجزا و شرایط مؤثر در تحقق جعل و تزویر به دقت مورد بررسی قرار گرفته و حد و مرز این جرم از جرایم مشابه روشن گردیده است و در بخش دوم اجزا و شرایط دو دسته از جرایم وابسته به جرم مزبور (جرایم ملحق به جعل و تزویر و جرایم در حکم جعل و تزویر) مورد مطالعه قرار گرفته است.

جهت دریافت مقدمه کتاب می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

[برای خرید کتاب حاضر از انتشارات سمت کلیک کنید ]
[ برای خرید کتاب از فروشگاه سه گام کلیک کنید ]

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.